Viralliset ilmoitukset

 

21.04.2021

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 29.4.2021/Mellersta Österbottens landskapsfullmäktiges sammanträde 29.4.2021

 

Maakuntavaltuuston kokous pidetään 29.4.2021 klo 18.00.

Kokous järjestetään sähköisenä etäkokouksena Teams-sovellusta käyttäen. Yleisöllä on mahdollisuus tulla liiton virastoon seuraamaan kokousta.

Valtuustoryhmät vastaavat omien kokousten järjestämisestä.

 Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo
 3. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
 4. Sidonnaisuusilmoitukset
 5. Vuoden 2017 vastuuvapauden myöntäminen
 6. Tilintarkastuskertomus 2020
 7. Arviointikertomus vuodelta 2020
 8. Vuoden 2020 tilinpäätös
 9. Henkilöstöraportti vuodelta 2020
 10. Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston perustaminen
 11. Valtuustoaloitteet
 12. Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan parantamisen seuranta
 13. Keski-Pohjanmaan liiton parantamissuunnitelman loppuraportti
 14. Keski-Pohjanmaa – edunvalvontatavoitteet 2021–2022, ”Vahva maakunta keskellä kasvuvyöhykettä”
 15. Keski-Pohjanmaan liiton matkailustrategia
 16. Luottamushenkilöiden palkkiot 2021–2024
 17. Maakuntajohtajan palvelussuhdesopimus

 

Landskapsfullmäktige sammanträder 29.4.2021 kl. 18.00. 

Mötet hålls som distansmöte med Teams-applikationen. Allmänheten har möjlighet att från förbundets kansli följa sammanträdet.

Fullmäktigegrupperna ansvarar för ordnande av egna sammanträden.

 Följande ärenden behandlas:

 1. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 2. Protokolljustering, val av protokolljusterare och framläggande av protokoll till påseende
 3. Landskapsdirektörens aktuella översikt
 4. Bindningsanmälninar
 5. Beviljande av ansvarsfrihet för år 2017
 1. Revisionsberättelse 2020
 2. Utvärderingsberättelse för år 2020
 3. Bokslut för år 2020
 4. Personalrapport för år 2020
 5. Grundande av Mellersta Österbottens förbunds utvecklingsfond
 6. Fullmäktigemotioner
 7. Uppföljning av förbättringen av Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet
 8. Slutrapport för Mellersta Österbottens förbättringsplan
 9. Mellersta Österbotten – intressebevakningsmålsättningar 2021–2022, ”Ett starkt landskap mitt i tillväxtzonnen”
 10. Mellersta Österbottens förbunds turismstrategi
 11. Förtroendevaldas arvoden 2021–2024
 12. Landskapsdirektörens anställningsavtal

 

Mikäli maakuntavaltuutettu on estynyt osallistumasta kokoukseen, pyydämme ilmoittamaan siitä vt. hallintopäällikkö Satu Kalliokoskelle, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi myös varavaltuutetuille.

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski, 040 832 0083, satu.kalliokoski@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Landskapsfullmäktiges ordförande                                    Pentti Haimakainen

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje