Viralliset ilmoitukset

 

12.09.2022

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta koronapandemian hoitoon

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta koronapandemian hoitoon  

Keski-Pohjanmaalla on haettavana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta alla kuvattuihin teemoihin. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Jaettavissa oleva rahoitus on yhteensä 243 000 euroa. Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa rahoittamisen edellytyksenä olevat liitteet (linkki hakemukseen, tarkempaan täyttöohjeeseen sekä tarvittaviin liitteisiin on tämän ilmoituksen lopussa).

Hankkeiden on päätyttävä 31.12.2023 mennessä.

Tullakseen rahoitetuksi, hankkeiden ja niiden kustannusten tulee olla niiden käyttöä ohjaavien lakien mukaisia (https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html).

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakijan on kuvattava hakemuksella, että edistääkö hanke suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä vai edistääkö se osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista ja kuinka se tätä tekee. Hankkeiden tulee olla alueellisen koronaselviytymissuunnitelman painopisteiden mukaisia.

Teema 1: Maakunnan elinvoimaisen yrityskentän kehittäminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

Teemassa 1 haetaan hankkeita, joilla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, verkostoitumista, kansainvälistymistä ja joissa tuetaan uuden teknologian ja osaamisen jalkautumista elinkeinoelämän käyttöön.

Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat (kuvattava hakemuksella):

 • käynnistyneet kehitysprosessit (tiivis kuvaus)
 • osallistuneiden yritysten määrä
 • osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset

Teema 2: Osaavalla työvoimalla ja TKI-toiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle

Teemassa 2 haetaan hankkeita, jotka tukevat älykkään erikoistumisen mukaista TKI-toimintaa ja sen tulosten jalkauttamista elinkeinoelämän käyttöön, tuetaan TKI- ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä pilotointiympäristöjä, tuetaan osaavan työvoiman saamista elinkeinoelämän käyttöön sekä yrittäjien osaamista.

Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat (kuvattava hakemuksella):

 • käynnistyneet kehitysprosessit (tiivis kuvaus)
 • osallistuneiden yritysten määrä
 • osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset

Teema 3: Vihreä siirtymä tukemaan talouden rakennemuutosta

Teemassa 3 haetaan hankkeita, joissa tuetaan vihreää siirtymää tukevien innovaatioiden ja osaamisen jalkauttamista yrityksiin, vihreää siirtymää tukevia kokeiluja ja pilotteja, sekä tukevat maatalouden vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota.

Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat (kuvattava hakemuksella):

 • käynnistyneet kehitysprosessit (tiivis kuvaus)
 • osallistuneiden yritysten määrä
 • osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset

Teema 4: Saavutettavuus ja julkiset hankinnat

Teemassa 4 haetaan hankkeita, joissa tuetaan digitalisaation, robotiikan ja 5G:n testi-, TKI- ja pilotointiympäristöjä.

Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat (kuvattava hakemuksella):

 • käynnistyneet kehitysprosessit (tiivis kuvaus)
 • osallistuneiden yritysten määrä
 • osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat
 • rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset

Haussa käytettävät valintakriteerit

AKKE-määrärahalla rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä.

Hankkeen tulee:

 • perustua alueelliseen koronaselviytymissuunnitelmaan (linkki tämän ilmoituksen lopussa) ja
 • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
 • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Lisäksi hakemusten arvioinnissa tarkastellaan kuinka hyvin ne tukevat maakuntaohjelmaa, teemakohtaisia vaatimuksia tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, sekä hakemuksissa kuvattujen toimenpiteiden mahdollisuutta synnyttää teemakohtaisia tuloksia/tuotoksia ja indikaattoreita.

Hakemukset arvioidaan arvoasteikolla 1–100, jossa 100 on paras pistemäärä. Tullakseen rahoitetuksi hankkeen tulee saada vähintään 50 pistettä.

Hakeminen

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Keski-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi.

Saapuneita hakemuksia otetaan käsittelyyn seuraavasti:

 • 10.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 12.9.-2.10 jätetyt hakemukset
 • 11.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 3.10.-13.11 jätetyt hakemukset

Käytettävät kustannusmallit

Tässä haussa käytetään flat rate 40 % ja kertakorvaus -kustannusmalleja.

Lisätietoa hausta antavat

yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, p. 040 686 1163
(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

Lisätietoa Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta löydät alla olevan linkin kautta:

https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma:

https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntastrategia.html

Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaselviytymissuunnitelma:

https://www.keski-pohjanmaa.fi/keski-pohjanmaan-koronaselviytymissuunnitelma.html

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje