Ajankohtaista

 

1.02.2022

Useita Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on avoinna

 

Horisontti Eurooppa -ohjelman toisen pilarin ”Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” alaisia hakuja on tällä hetkellä runsaasti avoinna. Pilari 2 sisältää kuusi temaattista klusteria sekä viisi temaattista tutkimus- ja innovaatiomissiota, joiden avulla etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hakuajat vaihtelevat klusterista ja missiosta riippuen.

Liitetiedostossa on listattu eri klustereiden ja missioiden alaiset haut vuonna 2022.

Klusteri 1 – Terveys

Klusterista rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia, terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja laatua sekä Euroopan kilpailukykyä terveyteen liittyvien innovaatioiden markkinoilla. Klusterin 1 haut ovat avoinna 21.4.2022 saakka.

Lisätietoa klusterista 1: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en

Klusteri 2 – Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta

Klusteri 2 pyrkii vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät demokraattiseen hallintotapaan, kulttuuriperinnön suojelemiseen ja luoviin aloihin sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Rahoitettavat hankkeet voivat kehittää esimerkiksi demokratiakoulutusta; kilpailukykyistä, reilua ja kestävää eurooppalaista musiikkialan ekosysteemiä; tai toimenpiteitä ja mittareita hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Klusterin 2 haut ovat avoinna 20.4.2022 saakka.

Lisätietoa klusterista 2: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en

Klusteri 3 – Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa

Klusterin 3 tukemien hankkeiden tulisi vähentää katastrofeihin liittyviä riskejä, lisätä kyberturvallisuutta sekä parantaa Euroopan riippumattomuutta turvallisuuden kannalta kriittisissä teknologioissa. Tavoitteena on muun muassa taistelu rikollisuutta ja terrorismia vastaan, rajaturvallisuuden parantaminen sekä uusien innovaatioiden tuominen markkinoille.

Klusterin 3 haut avautuvat vasta 30.6.2022. Suurin osa hauista päättyy 23.11.2022, mutta kyberturvallisuuteen liittyvien hakujen deadline on jo 16.11.2023.

Lisätietoa klusterista 3: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en

Klusteri 4 – Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruus

Klusterissa 4 yhdistyvät EU:n tavoitteet vihreästä kasvusta ja digitaalisesta siirtymästä. Strategisia tavoitekokonaisuuksia ovat ympäristöneutraali ja digitalisoitu tuotanto, lisääntyvä autonomisuus tärkeissä strategisissa teollisissa arvoketjuissa, data- ja laskentateknologiat, uudet nousevat digiteknologiat, avaruustutkimus sekä ihmislähtöiset ja eettisesti kestävät digiteknologiat. Klusterilla 4 on useita hakuaikoja vuoden aikana (kts. liitetiedosto).

Lisätietoa klusterista 4: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en

Klusteri 5 – Ilmasto, energia ja liikkuvuus

Klusteri 5 rakentuu kuudesta tavoitealueesta: ilmastotiede ja keinot ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, akut ja läpimurtoteknologiat, kestävä ja turvallinen energiantuotanto, tehokas ja kestävä energiankäyttö, puhdas liikenne sekä älykäs ja turvallinen henkilö- ja tavaraliikenne. Myös klusterilla 5 on useita hakuaikoja (kts. liitetiedosto).

Lisätietoa klusterista 5: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en 

Klusteri 6 – Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Klusterista 6 rahoitettavien hankkeiden tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta, vahvistaa elintarviketurvaa ja kestäviä ruokajärjestelmiä, tukea siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen, edistää luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä, vähentää ympäristön pilaantumista sekä etsiä keinoja alueiden kestävään kehitykseen. Klusterin 6 haut päättyvät pääsääntöisesti jo 15.2.2022, mutta osa hauista jatkuu 10.3.2022 saakka.

Lisätietoa klusterista 6: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en

Missioiden hakuajat

Yksi Horisontti Eurooppa -ohjelman uutuus aiempiin puiteohjelmiin verrattuna on missiolähtöinen tapa toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Missioiden on tarkoitus olla kunnianhimoisia, haastelähtöisiä kokonaisuuksia, jotka tuovat konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja suuriin globaaleihin haasteisiin. Uudenlaisen toimintamallin tavoitteena on yksittäisiä hankkeita suurempi vaikuttavuus. Useita missioiden alaisia hakuja on nyt avoinna. Missioalueita on viisi (sulkeissa hakuajat):

1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (11.1.2022–12.4.2022)

2. Syöpä (22.12.2021–26.4.2022)

3. Terveet meret, rannikko- ja sisävedet (22.12.2021–12.4.2022)

4. Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit (11.1.2022–26.4.2022 ja 28.4.2022–6.9.2022)

5. Maaperän terveys ja ruoka (22.12.2021–24.3.2022)

Lisätietoa missioista: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en

Työohjelmat, avoimet haut ja hakuohjeet löytyvät komission Funding & Tenders -portaalista: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

Lisätietoja

kansainvälisten asioiden suunnittelija Mirva Männikkö, mirva.mannikko@keski-pohjanmaa.fi, +358 406 845 997

 

Liitetyt asiakirjat

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje