Ajankohtaista

 

5.05.2022

Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020 – Keski-Pohjanmaalla päästöt vähenivät 4,6 prosenttia

 

Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020 – Keski-Pohjanmaalla päästöt vähenivät 4,6 prosenttia.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-35 prosenttia). Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Kaukolämmön päästövähenemien tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että laskenta ei sisällä biomassan korjuun vaikutuksia maakäyttösektorin kasvihuonekaasutaseisiin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa kunnissa.

”Lopulliset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että päästökehitys oli myönteinen vuonna 2020. Ennakkotietojen tarkentumisen lisäksi päästötuloksia ovat muuttaneet laskentaperiaatteiden hienosäädöt, jotka tekevät alueellisesta laskennasta entistä yhdenmukaisemman kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion kanssa”, sanoo laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Uudessa laskentatavassa teollisuusrakennusten erillislämmityksen päästöt luetaan teollisuuden päästöihin, kun ne aiemmin raportoitiin lämmitystapakohtaisissa tuloksissa. Muutos voi vaikuttaa Hinku-laskentasääntöjen mukaisiin päästöihin, sillä päästökauppaan kuuluvan teollisuuden päästöt jäävät laskennan ulkopuolelle.

Myönteinen päästökehitys on havaittavissa myös pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005–2020, jolloin keskimääräinen muutos on ollut -24,7 prosenttia.

Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (27 %), maataloudesta (21 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Keski-Pohjanmaalla päästöt myös laskussa

SYKEn tuottaman laskelman mukaan Keski-Pohjanmaan alueen ilmastopäästöt laskivat noin 4,6 prosenttia vuonna 2020. Eniten vähenivät sähkön kulutuksen päästöt uusiutuvan energian osuuden kasvaessa ja lämmitystarpeen pienentyessä. Vuosien 2005–2020 aikana Keski-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet jo neljänneksellä.

”Päästökehitys Keski-Pohjanmaalla on oikean suuntainen ja vasta tehdyn ilmastotiekartan avulla saamme varmasti päästöt vähenemään tavoitteiden mukaisesti ja tehtyä Keski-Pohjanmaasta hiilineutraalin maakunnan vuoteen 2035 mennessä”, kertoo Keski-Pohjanmaan liiton ilmastoasiantuntija Juuso Puurula.

Pohjanmaan maakunnissa maatalouden päästöjen osuus on suurin, mikä selittää kansallisesti pienempää päästövähenemää. Pohjanmaalla tuotettua ruokaa kuitenkin syödään myös muualla Suomessa, minkä vuoksi nykyinen päästölaskenta ei anna täysin oikeaa kuvaa päästöjen jakautumisen suhteen. SYKEssä kehitetäänkin parhaillaan kulutusperusteista laskentamallia, joka ottaa paremmin huomioon myös kulutuksesta syntyvät päästöt.  

Lisätietoja

Erikoistutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi 

Ilmastoasiantuntija Juuso Puurula, Keski-Pohjanmaan liitto, puh. 040 136 1022, juuso.puurula@keski-pohjanmaa.fi

 

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje