Ajankohtaista

 

23.08.2022

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 22.8.2022

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui 22.8.2022.

Kokouksen alussa oli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus, joka käsitteli Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita mm kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset ja muut kustannusvaikutukset vuosina 2022–2024 sekä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien OECD-hankkeen tilanne.

Kokouksessa käsiteltiin mm.:

Linjaukset talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 laatimiseksi

Tavoitteet vuosille 2023–2025 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2023 talousarvio. Maakuntahallitus kävi keskustelun vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä ohjeisti vuoden 2023 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua.

Keski-Pohjanmaan liiton lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt maakuntien liitoilta lausuntoa liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesitysluonnoksesta vuosille 2023–2026. Rahoitussuunnitelmaesitys koskee opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston välisen toimivallan rajauksen mukaisesti hankkeita, joiden arvioidut kustannukset ovat yli 700.000 euroa (alv 0 %).

Keski-Pohjanmaalta on ilmoitettu käsittelyyn kolme Kokkolan Urheilupuistoon sijoittuvaa hanketta ja yksi Perhon kunnan hanke. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ehdotuksessa Kokkolan Hybridiareena-kokonaisuus on vuoden 2023 viidentoista (15) hankkeen listalla tärkeysjärjestyksessä 3. sijalla ja Perhon liikuntahalli-investointi 6. sijalla. Vuonna 2024 Kokkolan jäähallin peruskorjaus on tärkeysjärjestyksessä sijalla 4 ja Urheilutalon saneeraus vuonna 2025 sijalla 2.

Keski-Pohjanmaan liitto puoltaa Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan kohteiden sisällyttämistä vuosien 2023–2026 rahoitussuunnitelmaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston esitys hankkeiden tärkeysjärjestykseksi on perusteltu.

Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan valmistelun käynnistäminen, työohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Pohjanmaan energiamurros ja ympäristövaihemaakuntakaavan valmistelu toteutetaan reilun kahden vuoden projektina 2022–2024. Kaava on tarkoitus saattaa maakuntavaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2024. Maakuntakaavan teemat ovat tuulivoima, kaivostoiminta, viheraluesuunnittelu sekä virkistys ja matkailu.

Maakuntakaavan laadinta aloitetaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Pääperiaatteita maakuntakaavoituksessa ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus sekä edellytysten luominen sille, että kaikilla niillä, joita asiat koskevat, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja ilmoittaa mielipiteensä asiasta. Osallistumismahdollisuus on kaikilla, jotka haluavat olla mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaan maakuntaa ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoituksena on kuvata kaavatyön lähtökohtia, vaiheita ja osallisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaavan valmisteluun.

Talous- ja henkilöstösihteeri

Talous- ja henkilöstösihteerin tehtävään valittiin Harriet Tuurinmaa Kokkolasta ja  varalle Tero Annala Kannuksesta.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje