Ajankohtaista

 

21.06.2021

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 21.6.2021

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kesäkokous käsitteli suuria kokonaisuuksia. Kokouksessa käytiin läpi mm. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelun sekä Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035 edistyminen. Tämän lisäksi hallitukselle esiteltiin mm. maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos, Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian päivitysversio sekä monivuotisen P-IRIS hankkeen loppuraportti ja tulevan Pohjoismaiden välisen INTERREG AURORA -ohjelman sisältöä.  Maakuntahallitus vahvisti myös tulevan edustajainkokouksen ajankohdaksi 6.9.2021.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelun edistäminen

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 valmistelut sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen laatiminen ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Valmisteluun liittyvät työryhmät ovat kokoontuneet kevään aikana työstämään maakuntaohjelman kehittämisteemoja, ja prosessi on edennyt hyvin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Maakuntastrategian sekä maakuntaohjelman sisältöjä on myös esitelty Keski-Pohjanmaan suurteollisuuden ja yrittäjien edustajille sekä maakunnan yhteistyöryhmälle. Tulevana syksynä on vuorossa sidosryhmien kuulemiset sekä virallinen lausuntokierros ja asiakirjojen viimeistelyt. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa marraskuussa 2021.

Keski-Pohjanmaan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmisteltu yhteistyössä jäsenkuntien, maakunnan elinkeinotoimijoiden ja julkishallinnon edustajien kanssa. Suunnitelma on myös yhteensovitettu valtakunnallisen liikennejärjestelmä- suunnitelman (Liikenne 12) ja Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian sekä yhteistoiminta-alueena Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa.

Strategiset painopisteet Keski-Pohjanmaan liiton liikennejärjestelmäsuunnittelussa ovat mm. alueellisten erityispiirteiden turvaaminen, alueen vientiteollisuuden ja elinkeinojen toimivuuden turvaaminen ja palvelutason mitoitus vastaamaan kansalaisten ja elinkeinojen tarvetta.

Laajempi esittely Keski-Pohjanmaan maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta löytyy Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilta lähitulevaisuudessa.

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavaehdotus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 28.4.2021 saanut valmiiksi Boliden Kokkola Oy:n jätealueen laajennuksen Natura-arvioinnin. Nyt saatu lausunto mahdollistaa 5. vaihemaakuntakaavaehdotuksen edistämisen aiempaan lausuntokierrokseen liittyvien vastine-ehdotusten mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen vastineet ja oikeutti liiton toimiston tekemään mahdolliset teknisluontoiset korjaukset ja täydennykset kaava-aineistoon. Samalla maakuntahallitus antoi mandaatin kaavaehdotuksen asettamiselle julkisesti nähtäville sekä tiedottamaan asiasta.

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaehdotuksen materiaalit ovat saatavilla Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla: https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje