Ajankohtaista

 

17.05.2023

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 15.5.2023

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus piti kokouksensa 15.5.2023. Kokouksen alkuun maakuntajohtaja piti ajankohtaiskatsauksen, jossa hän kävi läpi liiton veto- ja pitovoiman valmistelua sekä toteutumista.

Hallitus käsitteli toiminnan ja talouden osavuosiraportin sekä talousarvion toteuman alkuvuoden osalta

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkasteltiin vuoden 2023 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja talouden tilannetta. Samalla hallitukselle raportoitiin liiton talouden toteutumisesta. Nämä raportoinnit tehdään säännöllisesti neljännesvuosittain.

Suunnittelujohtajan virka täytettiin ja hallintojohtajan virka, liikennejärjestelmäsuunnittelijan tehtävä ja KOE Keski-Pohjanmaa -hankkeen projektipäällikön tehtävä avattiin haettavaksi tai uudelleen haettavaksi

Keski-Pohjanmaan liitossa avoinna olleeseen suunnittelujohtajan virkaan esitettiin valittavaksi virkaa määräaikaisena hoitanut Leena Vilkuna, hallitus hyväksyi esityksen.

Edellisessä hallituksen kokouksessa 17.4. hallitus hyväksyi valintakollegion esityksen liikennejärjestelmäsuunnittelijan tehtävään valinnan. Sekä tehtävään ensisijaisesti valittu henkilö että varalle valittu, eivät ottaneet tehtävää vastaan ja hallitus päätti avata uudelleen liikennejärjestelmäsuunnittelijan tehtävän rekrytoinnin.

Avoinna oli myös KOE Keski-Pohjanmaa -hankkeen projektipäällikön tehtävä, johon valintakollegio ei esittänyt ketään valittavaksi, vaan projektipäällikön tehtävän rekrytointi avataan uudelleen.

Hallitus päätti avata hallintojohtajan viran rekrytointia varten, sillä nykyinen hallintojohtaja Satu Kalliokoski on irtisanoutunut tehtävästään. Tarkoituksena on, että liiton uusi hallintojohtaja aloittaisi kesän jälkeen 1.9.2023.

Liitto mukana Interreg Europen SYSTOUR -hankkeessa

Interreg Europe -ohjelman seurantakomitea hyväksyi Systour-hankkeen rahoitettavaksi 27.2.2023. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023 - 28.2.2026.

Hanke edellyttää määräaikaisen projektipäällikön palkkaamista vastaamaan hankkeen hallinnosta, hankkeen kokonaisuuden toteutumisesta sekä yhteistyön koordinoinnista eurooppalaisten hankepartnerien sekä maakunnan sidosryhmien kanssa. Hallitus hyväksyi rekrytoinnin avattavaksi. 

Hankkeen koordinaattorina toimii italialainen Politecnico di Torino - yliopisto, jolla on aiempaa kokemusta Interreg-hankkeiden koordinoinnista. Kumppaneina on Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi alueellisia viranomaisia Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta ja Unkarista.

Hankkeen lähtökohtana on näkemys matkailualasta alueen vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä, ei ainoastaan matkakohteena vaan myös asuin-, työskentely- ja investointikohteena. Hankkeen tarkoituksena on edistää kestävää matkailua maaseutualueille ja turistivirtojen tasaisempaa jakautumista.

Hankkeen kolme teemaa ovat saavutettavuuden kehittäminen, digitaalisten yhteyksien parantaminen ja kunkin alueen erityispiirteiden esiintuominen. Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta korostetaan esimerkiksi vahvaa ja elävää kulttuuriperintöä.                                                                                      

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje