Ajankohtaista

 

14.11.2022

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 14.11.2022

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui 14.11.2022. Kokouksen alussa oli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus, jossa maakuntajohtaja käsitteli tulevan hallituskauden aluekehittämisen teemoja, kuten väestörakenteen kehityksen vaikutuksia aluekehittämiseen, kestävään elinkeinotoimintaa siirtymistä ja toimeenpanoa sekä korkeatasoisen osaamisen ja sivistyksen edistämistä.

Kokouksessa käsiteltiin toiminnan ja talouden osavuosiraporttia ja talousarvion toteumaa 1-9/2022 väliseltä ajalta. Lisäksi tarkasteltiin Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportteja 7-9/2022 väliseltä ajalta. Näiden raporttien lisäksi kokouksessa käsiteltiin Keski-Pohjanmaan liiton asianhallintajärjestelmän jatkokehitystä, liiton osallistumista Arctic Investment Platform -hankkeeseen sekä Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategiaa 2030.

Keski-Pohjanmaan liiton hallitus käsitteli Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen loppuraportin

Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tuki pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Pohjoisiin harvaanasuttuihin alueisiin kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa, Ruotsin neljä pohjoisinta maakuntaa ja Norjan kolme pohjoisinta maakuntaa. Tärkein tavoite AIP-hankkeella oli vahvistaa arktisten alueiden rahoitusmahdollisuuksia tarjoamalla mekanismi, joka täydentää olemassa olevia rahoitusinstrumentteja ja houkuttelee alueille uusia sijoittajia.

Hankkeessa tuotettiin 2019–2020 toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä. Toteutettavuusselvitys osoitti investointialustan luomiselle olevan edellytyksiä, jonka perusteella laadittiin ns. tiekartta, jossa esitellään tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä askelmerkit investointialustan perustamiseksi.

Hankkeen tuloksista voidaan selkeästi nähdä, että rajat ylittävien rahastojen käsite ja toimintamalli vaatii edelleenkin kehittämistä ja sitä tulisi jossain muodossa testata. AIP Implementation -projektissa laadittu edistynyt rahastomalli ansaitsee tulla jollain tavalla käyttöönotetuksi alueellisesti ja pohjoismaisella kansallisella tasolla, mutta vaatii toteutuakseen riittävän kansallisen ja eurooppalaisen tuen.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Arctic Investment Platform -hankkeen loppuraportin.

Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia 2030

Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategian uuden version valmistelu käynnistettiin alkuvuodesta 2022. Strategiaa pohdittiin yhdessä maakunnan sidosryhmien kanssa 16. kesäkuuta ja 18. elokuuta järjestetyissä tilaisuuksissa.

Vuoteen 2030 ulottuvassa kansainvälistymisstrategiassa linjataan tavoitteet, strategiset valinnat sekä toimenpiteet, joilla edistetään maakunnan kansainvälistä kilpailukykyä ja EU-suorarahoituksen sekä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön (EAY) rahoituksen saantoa maakunnassa.

Strategiassa esitetyt tavoitteet kansainvälistymiselle ovat:

  • Keskipohjalaisen eri alojen osaamisen saaminen mukaan kansainvälisiin suurhankkeisiin ja verkostoihin. Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kansainvälistä tunnettuutta akkuteollisuuden sekä bio- ja kiertotalouden keskittymänä ja edelläkävijänä parannetaan. Panostetaan TKI-verkostojen kehittämiseen.
  • Kansainvälisen kaupan sataman ja toimintaympäristön kilpailukyky rakennetaan logististen yhteyksien, monialaisen teollisuuden, yrittäjyyden ja luonnonvarojen varaan. Edistetään laajempia lentoyhteyksiä ja raideliikennettä sekä Kokkolan sataman liittämistä osaksi eurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa.
  • Vahvistetaan vetytalouden pohjoismaista yhteistyötä.
  • Edistetään Keski-Pohjanmaan tunnettuutta kansainvälisten investointien lisäämiseksi alueelle.
  • Edistetään kansainvälisen osaamisen arvostusta, kulttuurista monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa maakunnassa. Kehitetään Keski-Pohjanmaan näkyvyyttä ja markkinointia matkailun lisäämiseksi alueelle. Lisätään keskipohjalaisten hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien sekä luontoympäristön näkyvyyttä alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Keski-Pohjanmaalle on helppo tulla, jäädä, lähteä ja palata.

Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategian 2030 luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle jäsenkuntiin ja muille sidosryhmille 23.9.–17.10.2022 väliseksi ajaksi. Lausunnoissa esitetyt täsmennykset on huomioitu lopullisessa kansainvälistymisstrategiassa.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi kansainvälistymisstrategiaan tulleet lausunnot ja hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisstrategian 2030.

Keski-Pohjanmaan liiton asianhallintajärjestelmän jatkokehitys

Perinteinen paperinen, aineellinen arkistointi ei enää vastaa nykyaikaisia arkistoinnin vaatimuksia eikä julkishallinnon tiedon käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä tukevia digitaalisia tavoitteita. Kansallisarkiston määräyksen mukaisesti, 1.1.2022 alkaen muodostuvat asiakirjat arkistoidaan yksinomaan sähköisessä muodossa.

Keski-Pohjanmaan liitolla on ollut Kosilan ylläpitämä M-files -asiakirjahallintajärjestelmä, joka ei kuitenkaan ole sisältänyt tiedonohjausjärjestelmää, joka sisältää asiakirjojen ja aineiston metatiedot esim. säilytysajat, joten tähän saakka Keski-Pohjanmaan liiton säilytettävät asiakirjat on arkistoitu paperimuodossa päätearkistoon.

Kansallisarkiston määräyksen nojalla Keski-Pohjanmaan liitto hankkii M-files -järjestelmään tarvittavat lisäosat, jotta asiakirjat voidaan arkistoida sähköisessä muodossa, joka vastaa tarvittavia standardeja ja määräyksiä.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje