Ajankohtaista

 

14.02.2023

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.2.2023

 

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan mm. lausunnolla olevan Väyläviraston investointisuunnitelman 2024-2031 vaikutuksia Keski-Pohjanmaan maakuntaan, maakuntien esitystä sähkönsiirron haittavaikutusten vähentämiseksi alueilla sekä Euroopan unionin ennallistamisasetuksen vaikutuksia kaupunkien toimintaan.

Väyläviraston investointisuunnitelma 2024-2031 on Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Viimeisin investointiohjelma on laadittu vuosille 2023–2030 ja se on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12 -suunnitelma) toimeenpanoa. Investointiohjelman kehittämishankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta. Maakuntahallitus totesi keskustelussaan, että laadittu suunnitelmaehdotus on hyvä pohja jatkosuunnittelulle, mutta sisältää maakunnan saavutettavuuden kehittymisen kannalta ei-toivottua kehitystä ja riskejä. Maakunnan maanteille suunniteltu kehittämisinvestointirahoitus ja perusväylänpidon parantamisrahoitus jää suunniteltua vähäisemmäksi. Myöskään Keski-Pohjanmaan suurinvestointien saavutettavuustarpeet eivät näy suunnitelmassa. Aikaisemmin suunnitellut VT8:n ohituskaistahankkeet Kokkola-Vaasa välillä ovat poistettu suunnitelmasta, joka ei edistä saavutettavuuden parantamista ja liikkuvuutta runkotiestöön kuuluvalla VT8:lla.

Suomessa rakennetaan ennätyksellisen voimakkaasti tuulivoimaa ja se mahdollistaa merkittäviä vihreän siirtymän investointeja. Rakentaminen jatkuu kiivaana koko 2020- ja 2030-luvun ajan. Kokonaiskestävästi toteutettava tuulivoimarakentamisen merkittävä lisääminen edellyttää tuulivoimarakentamisen sosiaalista hyväksyttävyyttä ja maanomistajien yhdenvertaista kohtelua edistäviä toimia. Tuulivoimarakentamisen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyy vahvasti sähkönsiirto ja siihen liittyvät käytännöt.

Energiaintensiivisen teollisuuden kehittymismahdollisuudet eri puolella Suomea edellyttävät jatkossakin tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian voimakasta lisärakentamista ja siirtoverkkojen kehittämistä koko Suomeen. Siksi maakuntien liitot esittävät ministeriöille, että ne

  1. ryhtyvät valmistelemaan lainsäädäntöä ja ohjeistusta niin, että uusien suurjännitevoimajohtojen (110–400 kV) rakentaminen uusiin maastokäytäviin on viimesijainen toteuttamisvaihtoehto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti
  2. arvioivat uudelleen maanomistajille maksettavien korvausten korvausperusteiden järjestelmän
  3. edellyttävät suurjännitevoimajohtojen toteuttamista sellaisilla teknisillä ratkaisuilla, jotka eivät tarpeettomasti vaikeuta maa- ja metsätaloutta

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitys

Helmikuussa 2022 käynnistyneellä maailmanpoliittisen tilanteen muutoksella on ollut merkittäviä vaikutuksia Suomen liikenteelliseen asemaan, liikennejärjestelmään, liikennevirtoihin maan sisällä ja ulkopuolelle sekä liikenteen kustannuksiin.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivitys valmistellaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkatyöryhmässä, jossa Keski-Pohjanmaan liitto on jäsenenä. Hankinnan kilpailutuksen vastuutahona toimii Kainuun liitto.

Maakuntahallitus päätti, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitystyöhön, mikäli muut Pohjois-Suomen maakunnat osallistuvat päivitystyöhön suunnitellusti ja valtiotoimija osoittaa päivitystyölle sovitun kokonaisrahoituksen (yhteensä 20 000 euroa).

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje