Ajankohtaista

 

29.10.2021

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 27.10.2021

 

Maakunnan yhteistyöryhmä nimetty ja työ käynnistynyt

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 18.10.2021 Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) uutta EU -ohjelmakautta 2021-2027 varten.

Yhteistyöryhmän toimikautena on kunnanvaltuuston toimikausi ja siinä ovat kattavasti edustettuina alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat tahot. Lisäksi yhteistyöryhmän toimintaan osallistuu pysyviä asiantuntijoita useista eri organisaatioista. Uudessa kokoonpanossa yhteistyöryhmää on vahvistettu ympäristöjärjestöjen, Business Finlandin ja Metsäkeskuksen edustuksella ja mukana on myös nuorten ääni.

Yhteistyöryhmä toimii EU:n yleisasetuksen mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa ja sen päätehtävänä on käsitellä ja yhteensovittaa maakunnassa valmisteltavia suunnittelu- , ohjaus- ja sopimusasiakirjoja, edesauttaa laajojen, alueen kehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja toteuttamista, sekä hyväksyä EU:n alueja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet.

Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokouksessa 27.10. käsiteltävänä olivat mm. KeskiPohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelman painotukset vuosille 2022-2025 sekä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten strategiset tulostavoiteasiakirjat vuodelle 2022. Keskeisinä teemoina esille nousivat ilmastonmuutoksen hillintä ja kiertotalous, elinkeinojen vastuullinen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä alueen ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennepolitiikan ohjelma käynnistymässä

EU:n alue -ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 21.10. ja toimitetaan edelleen komission hyväksyttäväksi.

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF). EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä.

Ohjelman toimeenpanon on tarkoitus käynnistyä EAKR- ja ESR -rahoituksen osalta marraskuun 2021 aikana. Ohjelmaan sisältyvän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimeenpano käynnistyy vasta myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Keski-Pohjanmaalle kyseisiä ohjelmavaroja on kohdentumassa yhteensä noin 66,8 miljoonaa euroa, sisältäen sekä EU:n että valtion rahoituksen.

Kyseisten rahoitusvälineiden kautta saatavilla ohjelmavaroilla on merkittävä vaikutus KeskiPohjanmaan maakuntaohjelmassa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoon.

Kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 EU-varat pääasiassa hankkeistettu

Kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 käytettävissä olevat rakennerahastovarat noin 60 miljoona euroa, ja lisärahoituksena saadut 5,322 miljoonan euron REACT-EU elvytysvarat on miltei täysimääräisesti kiinnitetty alueelliseen kehittämistoimintaan. Keski-Pohjanmaan liitto avaa 1.11. hankehaun jäljellä olevista EAKR -varoista ja Keski-Suomen ELY-keskus ESR -haun vielä loppuvuodesta. Maakuntaan odotetaan myös lisärahoitusta kuluvan kauden ohjelmaan valtioneuvoston uudelleenbudjetoinnin kautta.

Lisätietoa

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Timo Sillanpää, p. 0400 614 734

Keski-Pohjanmaan liiton yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, p. 040 686 1163

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje