Ajankohtaista

 

16.12.2021

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 15.12.2021

 

Valtioneuvosto hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 21.10.2021 ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Päätös Suomen ohjelman hyväksymisestä on odotettavissa maalis-huhtikuussa 2022. Ohjelman toimeenpano Suomessa on jo käynnistetty, ja maakunnissa on valmisteltu ohjelman ensimmäisten vuosien rahoitussuunnitelmat.

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta; Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF), jonka toimeenpano käynnistyy vasta myöhemmin vuoden 2022 aikana.  Keski-Pohjanmaalle kyseisiä ohjelmavaroja (EU+valtio) on kohdentumassa yhteensä noin 66,8 miljoonaa euroa, josta vuosien 2021-2022 osuus on yhteensä 11 281 000 euroa (pl. JTF).

Keski-Pohjanmaan vuosien 2021-2022 alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteen hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 15.12.2021. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman lisäksi rahoituksen suuntaamista ohjaa maakuntavaltuuston joulukuun alussa hyväksymä Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 ja siihen sisältyvät maakunnan älykkään erikoistumisen painopisteet.  Keskeisinä teemoina maakuntaohjelmassa esille nousevat ilmastonmuutoksen hillintä ja kiertotalous, elinkeinojen vastuullinen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä alueen ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Käytettävissä olevalla EAKR -rahoituksella tavoitellaan erityisesti Keski-Pohjanmaan tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien parantamista sekä korkeaan osaamiseen, kansainvälisen tason erikoistumiseen ja maakunnan vahvuuksiin perustuvien arvoketjujen kehittämistä ja tuotteiden lisäarvon nostamista. Rahoituksen avulla vauhditetaan maakunnan digitalisaatiokehitystä, kiertotalouteen siirtymistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä edistetään systemaattista energiajärjestelmän muutosta, joka tähtää kasvihuonekaasujen nopeaan ja merkittävään vähenemiseen.

Osa rahoituksesta on käytettävissä myös alueen saavutettavuuden parantamiseen. Pk-yritysten merkittävää kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja hiilineutraaliutta edistetään ohjelmasta myönnettävien suorien yritystukien kautta.

ESR -varojen avulla pureudutaan etenkin osaavan työvoiman saatavuus -ongelmien ratkaisemiseen. Nuorisotyöttömyyden osalta keskiössä on pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja sen juurisyiden tunnistaminen.  Rahoituksella kehitetään myös työelämän laatua, työorganisaatioiden uudistumista ja yritysten muutoskyvykkyyttä sekä koulutuskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja koulutusrakenteita vastaamaan paremmin työelämän jatkuviin muutoksiin. Rahoitettavilla hankkeilla pyritään edistämään myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään.

Uuden ohjelmakauden EAKR- ja ESR -hankehaut käynnistetään Keski-Pohjanmaalla vuoden 2022 alussa ja hanketoimijoille tullaan järjestämään sekä hakuinfoja että hakuihin ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvää koulutusta alkuvuoden ja kevään aikana.  

Lisätietoa

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Timo Sillanpää, p. 0400 614 734

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, p. 040 140 8995

 

Kuvagalleria

Gallery image 1
Gallery image 2
 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje