Viralliset ilmoitukset

 

6.06.2023

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen vuonna 2023

 

Hankehaun kuvaus

Keski-Pohjanmaalla on haettavana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelman toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin selvityksiin sekä ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia ja kehitysprosesseja.

Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 50 000 euroa ja korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään yksi ja puoli vuotta ja hankkeiden on päätyttävä 31.12.2024 mennessä.

Hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa rahoittamisen edellytyksenä olevat liitteet (linkki hakemukseen, tarkempaan täyttöohjeeseen sekä tarvittaviin liitteisiin on tämän ilmoituksen lopussa).

Tullakseen rahoitetuksi, hankkeiden ja niiden kustannusten tulee olla niiden käyttöä ohjaavien lakien mukainen (https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html). 1.9.2021 jälkeen viranomaiselle jätettyihin AKKE-hankkeisiin on noudatettava vuonna 2021 voimaan astunutta aluekehityslainsäädäntöä.

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Arvioinnissa käytettävät valintakriteerit

AKKE-määrärahalla rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä. Hankkeen tulee:

 • perustua Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2022–2025 (linkki ilmoituksen lopussa) ja
 • valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen 2020–2023 (linkki ilmoituksen lopussa).

Sekä:

 • tukea pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk- yritysten innovaatiokyvykkyyttä tai
 • vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä tai
 • laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa.

Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan kuinka hyvin ne tukevat maakuntaohjelman toimeenpanoa hakemuksessa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, sekä mahdollisuutta synnyttää hakemuksissa kuvattujen seurantatietojen mukaisia tuloksia/tuotoksia (indikaattorit).

Hakemukset arvioidaan arvoasteikolla 1–100, jossa 100 on paras pistemäärä. Tullakseen rahoitetuksi hankkeen tulee saada vähintään 50 pistettä. Hakemukset pisteytetään seuraavasti:

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaisuus:                                                 40 pistettä

Hakemuksessa esitetyt indikaattorit:                                                                     60 pistettä

 • Käynnistyvät kokeilut ja uudet kehitysprosessit (kohdat 1–2): 20 pistettä
 • Yritykset ja työpaikat (kohdat 3–5): 5 pistettä
 • Elinvoiman ja kansainvälisyyden edistäminen (kohdat 6–7): 20 pistettä
 • Ilmastonmuutoksen hillintä (kohta 8): 10 pistettä
 • Digitaaliset palveluiden edistäminen (kohta 9): 5 pistettä

Seurantatiedot on perusteltava hakemuksen luvussa kuusi (6.) ja niiden syntyminen on oltava johdettavissa suoraan hankkeen toimenpiteistä.

Käytettävät kustannusmallit

Hankkeiden on käytettävä yhtä seuraavista kustannusmalleista:

 1. flat rate 40 %,
 2. Kertakorvaus

Hankkeiden palkkakustannusmalleista on käytettävä yhtä seuraavista:

 1. yksikkökustannusmalli,
 2. vakiosivukuluprosenttimalli

Kustannusmallit ja niiden käytön perusteet on kuvattu Keski-Pohjanmaan liiton AKKE-ohjeessa.

Hakeminen Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Keski-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi.

Saapuneita hakemuksia otetaan käsittelyyn seuraavasti:

 • 9.2023 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 12.6. - 31.8.2023 jätetyt hakemukset
 • 11.2023 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 1. 9. – 5.11.2023 jätetyt hakemukset
 • 1.2024 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 6.11. - 31.12.2023 jätetyt hakemukset.

Lisätietoja hausta antavat:

Elinvoimajohtaja Teppo Rekilä

p. 040 686 1163

Kehittämispäällikkö Ville Honkala

p. 040 138 90 58

Aluekehityssuunnittelija Stefan Rannanpää

p. 040 861 0063

Ohjeet AKKE-hankkeiden hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen:

https://www.keski-pohjanmaa.fi/dl/1071/bb6617/AKKE-hankkeiden%20haku-%20ja%20toteuttamisohjeet%20%28ID%2013905%29.pdf

Hakulomake ja tarvittavat liitteet:

https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html

Rahoitusta säätelevät ohjelmat:

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025

https://www.keski-pohjanmaa.fi/dl/905/457354/KP%20maakuntastrategia%202040%20ja%20maakuntaohjelma%202022-2025%2029.11.2021%20%28ID%2012899%29.pdf

Valtioneuvoston aluekehittämispäätös

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162313

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje