Blogi

 

26.04.2023

Vaaleilla on merkitystä maakuntien kehittymiselle

 

Suomen eduskunta on taas valittu. Keski-Pohjanmaan maakunnan näkökulmasta vaalit olivat menestys: Neljä edustajaa maakunnastamme on edullinen lähtökohta myös maakunnan edunvalvonnalle. Haluan onnitella lämpimästi kaikkia keskipohjalaisia eduskuntaan valittuja ja toivotan sydämestäni menestystä tehtävään kaikille!

Huhtikuun vaalien jälkeiset asetelmat hallituksen muodostamisen näkökulmasta näyttävät haastavilta. On selvää, että kompromisseja tehdään ja vaaleissa maalatut tavoitteet ja lupaukset asettuvat laajempiin toimintaympäristön realiteetteihin. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin demokratian johtavia periaatteita, että ne, jotka menestyvät vaaleissa myös lähtevät johtamaan poliittista toimintaa.

Keski-Pohjanmaan maakunnan näkökulmasta on nyt hyvin tärkeää, että tulevassa hallitusohjelmassa korostuu laajasti erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin vastaaminen. Keski-Pohjanmaata koskettavat näistä monin tavoin energiamurros ja sen moninaiset vaikutukset, EU:n koheesiopolitiikka ja sen tulevaisuus, maatalouden tulevaisuus ja huoltovarmuuden kokonaisuus, hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden saatavuus – vain muutamia mainitakseni.

Suomessa on tunnetusti eroja eri alueiden välillä, ja poliittiset päätökset voivat vaikuttaa eri tavoin eri alueisiin. Mikäli uusi hallitus panostaa aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen, tämä voisi auttaa tasapainottamaan alueellisia eroja ja luomaan uusia mahdollisuuksia alueille, joilla on ollut haasteita kehityksessä. Tämä voisi sisältää esimerkiksi investointeja koulutukseen ja tutkimukseen, yritysten kasvun tukemista ja infrastruktuurin kehittämistä.

Toivottavasti tulevassa hallitusohjelmassa on selkeitä ajatuksia siitä, miten koko Suomen elinvoimaisuutta ja eri alueiden erityispiirteitä voitaisiin hyödyntää ja tarvittaessa vahvistaa niin, että koko Suomen voimavarat ovat maksimaalisesti käytössä.

Mielestäni Suomessa pitäisi olla laajasti parlamentaarisesti hyväksytty periaateohjelma tai -julistus koko Suomen kehittämiseksi. Suomessa ei pitäisi käyttää voimavaroja alueiden väliseen ”kaikkien sota kaikkia vastaan”, vaan kokonaisuus tulisi viimeinkin nähdä jo kirkkaammin. Meillä on nyt niin isoja haasteita esimerkiksi työvoiman saatavuuden ja sitä myötä jopa hyvinkin elinvoimaisten toimialojen ja elinvoimaisten alueiden tulevaisuuden kannalta, että laaja kokonaisstrategia tarvitaan ja on reilua kaikkien puolueiden myös tunnustaa se, että tähän työhön tarvitaan kaikkia Suomen alueita.

Jos tuleva hallitus keskittyy vahvasti vain talouspolitiikkaan ja tiukkaan budjettikuriin, tämä voi pahimmillaan johtaa vähäisempään julkiseen rahoitukseen ja vaikuttaa negatiivisesti alueisiin, joilla on jo valmiiksi heikommat taloudelliset edellytykset. Toisaalta tällainen politiikka voi vaikuttaa negatiivisesti myös siellä missä on juuri nyt kehittymässä positiivista kehitystä – kuten vaikkapa Keski-Pohjanmaalla.  Tällainen kehitys ei olisi mielestäni isänmaan edun mukaista.

Keski-Pohjanmaan osalta tilanne on monin tavoin lupaava.. Koko maakunnan alueelle tälle vuosikymmenelle suunnitellut teolliset investoinnit lähentelevät 10 miljardin euron luokkaa. Investoinnit ovat elinvoimaisuuden mahdollistajia. Tunnistamme myös tähän sisältyvän haasteen, joka liittyy esimerkiksi liikenneinfrastruktuuriin, työvoiman riittävyyteen kuin alueemme TKI-rahoituksen vähyyteen. Näihin pyrimme maakuntaliiton omilla kehittämistoimilla ja kaikkia maakuntamme resursseja hyödyntäen vaikuttamaan. Keski-Pohjanmaa on yhteistyön maakunta ja meillä on jälleen useita näytön paikkoja.

Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto valmisteli jo viime kesän ja syksyn aikana omat hallitusohjelmatavoitteensa otsikolla Suomi nousuun – alueiden ja elinkeinojen kautta. Tavoitelausumamme sisältää kahdeksan yksilöidympää tavoitetta, joiden nyt haluamme keskeisiltä osiltaan sisältyvän tulevan hallituksen ohjelmaan. Toiveeni maakuntamme kansanedustajille onkin kaikessa lyhykaisyydessään: Huolehtikaa että tavoitteemme tulevat ohjelmaan kirjatuksi.

 

Halsualla 17.4.2023

Timo Pärkkä

maakuntahallituksen puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje