Blogi

 

31.10.2020

LOKAKUU 2020

 

Millä eväillä kohti koronan jälkeistä tulevaisuutta?

Viime kevättalvena alkanut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia (COVID-19) on kurittanut Suomea läpi kevään ja kesä. Alkusyksyn rauhallisimpien vaiheiden jälkeen koronapandemian uudelleen aktivoiduttua näyttää siltä, että parempia aikoja ei tässä suhteessa ole vielä hetkeen nähtävissä. On hyvä varautua siihen, että koronavirustilanne aaltoilee yhteiskunnasamme vielä pitkälle ensi vuotta.

Maakunnat ja aluetaloudet ovat ottaneet kovasti iskuja koronavirustilanteen ihmisten terveyteen ja koko yhteiskuntaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten vuoksi. Haitallisten vaikutusten mittaluokka riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkään pandemian haitalliset vaikutukset yhteiskuntaamme kohdistuvat. Erityisen kovia iskuja on ottanut vastaan viennin varassa elävä turkiselinkeinomme. Vaikka epidemiatilanne kesän 2020 aikana helpottui, on alkusyksystä tapahtunut pandemian uudelleen yltyminen vaikeuttanut yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuutta edelleen. Pandemialla on ollut ja tulee olemaan sekä lyhytaikaisia että pidempiaikaisia rakenteellisia muutoksia maakuntaamme. Olennaista on, että tiedämme ja ymmärrämme koronavirustilanteen haitalliset vaikutukset ja kykenemme varautumaan niihin.

Kriisin akuutin vaiheen jälkeen toteutettavan jälkihoidon tavoitteena on tukea maakunnan turvallista palautumista, estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä ja vahvistaa luottamusta. Tämä edesauttaa myös talouden uudelleen käynnistymistä. Jälkihoitotoimia ja niiden aikataulutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että pandemiakriisi voi jatkua eri muodoissa vielä pitkään, jopa vuosia, ja jälkihoidon tarpeet ulottavat vaikutukset maakunnan eri rakenteisiin laajasti. Kriisistä selviämisen suunnittelu siis korostuu!

Keski-Pohjanmaalla on koko koronavirustilanteen ajan ollut toiminnassa Keski-Pohjanmaan liiton johtama koronavirustilanteen seurantaan ja toimenpiteiden suunnitteluun keskittynyt työryhmä. Työryhmässä ovat edustettuna alueen kunnat kehitysyhtiöiden kautta, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Pohjanmaan kauppakamari, Pohjanmaan ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, Huoltovarmuuskeskus sekä alueemme koulutuslaitokset, Yliopistokeskus Chydenius, Centria AMK ja KPedu. Työryhmä on kokoontunut kahden viikon välein keskustelemaan koronaepidemian vaikutuksista Keski-Pohjanmaalla sekä tunnistamaan tarvittavia toimia epidemian haitallisten vaikutusten vähentämiseksi maakunnassamme. Työskentely on ollut intensiivistä ja asioihin perehtyvää. On ollut hieno huomata, miten koronaepidemian kaltaiset, yhteisesti kokemamme vaarat ja vaivat yhdistävät meidän kaikkien tekemistä ja rakentavat yhteistyötä toimialasta riippumatta. Haluan lausua parhaimmat kiitokset työstämme yhteisesti kumppaneillemme ja verkostollemme. Kiitos!

Keski-Pohjanmaan liitto, maakunnan koronatyöryhmä ja Yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijat ovat yhdessä laatineet maakunnallisen koronasta selviytymisen suunnitelman, jossa esitetään, millä aikataululla ja millä toimenpidekokonaisuuksilla maakunnan yritysten ja elinkeinoelämän palautuminen kriisistä sekä kuntien julkisen talouden kestävyys turvataan kriisin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Yhteinen suunnitelmamme on erittäin hyvä pohja maakunnan tulevaisuuden kehittämiselle ja antaa perusteet myös keskeisten aluekehittämisen uusien tavoitteiden toteuttamiselle maakunnassamme.

Maakunnallisen suunnittelun ja toimenpiteiden tärkeyden lisäksi haluan korostaa valtion ajassa olevan päätöksenteon ja tukitoimenpiteiden tärkeyttä. Valtiojohdon toimenpiteet ja tuki maakunnille pandemiakriisistä selviämiseksi ovat olleet aivan oleellisia ja välttämättömiä. Tämä sama koskee myös jatkoa. Tuke elinkeinoelämälle, yksinyrittäjille, pk-sektorille ja kunnille tarvitaan! Oikein ajoitetuilla ja nopeasti toimeenpantavilla tukitoimilla voidaan merkittävästi lyhentää Keski-Pohjanmaan maakunnan kriisistä toipumisen aikaa ja rakentaa uutta tulevaisuutta maakunnan hyvinvoinnille. Rakenteellisilla uudistuksilla voidaan parantaa yritysten kasvun edellytyksiä, lisätä työllisyyttä, vahvistaa talouskasvun edellytyksiä sekä kasvattaa julkisen hallinnon tuottavuutta.

Koronaepidemialla on ollut tähän mennessä suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja merkittävä osa haasteista on vielä edessä. Maakunnallista pitkäjänteistä selviytymissuunnitelmaa ja strategiaa toteuttamalla voidaan edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan pitkän aikavälin tavoitteita sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, jolloin kriisistä ulos tulee entistäkin vahvempi yhteiskunta. Paluuta koronapandemiaa edeltävään aikaan ei siten ole.

Toivotan voimia kaikille maakunnan asukkaille, elinkeinoelämän toimijoille, yrityksille ja kunnille haastavassa tilanteessa tekemästänne tärkeästä työstä yhteiskuntamme eteen. Erityinen kiitos kuuluu alueemme terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat koronapandemian kärjessä huolehtimassa meidän kaikkien terveydestä ja arjen turvallisuudestamme. Kiitos myös teille!

Terveyttä ja jaksamista teille kaikille!

 

                                                                                       Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje