Blogi

 

20.12.2021

JOULUKUU 2021

 

Osaavaa työvoimaa tarvitaan myös vihreässä siirtymässä

Hyvät keskipohjalaiset!

Syksyn edetessä talveen on koronavirustilanne maakunnassamme vaihdellut kohtuullisen paljon. Rokotustilanteen parannuttua alkusyksy näytti hyvältä ja matkustus- ja kokoontumisrajoituksia kyettiin purkamaan, tilaisuuksia järjestämään ihmiset koolla ja liikkuminen oli pitkään aikaan vapaampaa – terveysturvallisesti. Tilanne kuitenkin muuttui alkutalven myötä jälleen huonompaan suuntaan, ja rajoituksia on jouduttu asettamaan uudelleen ihmisten terveyden suojaamiseksi. Yksilön asennoitumisella myönteisesti ohjeistettuihin terveystoimenpiteisiin on jälleen suuri merkitys, jotta pääsemme nauttimaan joulun ajasta, talven hiihtokeleistä ja yhdessäolosta edes jollain lailla terveysturvallisesti.

Keski-Pohjanmaalla elinkeinoelämä ja yritykset ovat selvinneet pitkään jatkuneesta koronavirustilanteesta jotakuinkin kohtuudella. Kokonaisuutena arvioiden elinkeinoelämän tilanne maakunnassa on hyvä. Yrityskyselyjen perusteella yrittäjille on jäänyt myönteinen kuva valtiovallan toimenpiteistä. Myönteisestä ilmapiiristä kertoo myös se, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sektorilla on vahvistuvaa investointi- ja kehittämishalukkuutta. Laajemminkin yritysten kansainvälinen toiminta on hiljalleen heräämässä, mutta haasteita on toki edelleen.

Koronavirustilanteen haitalliset vaikutukset ovat Keski-Pohjanmaalla osuneet erityisesti kivijalkakauppaan, ravitsemuspalveluihin ja matkailuun. Uudesta kasvusta kertoo kasvanut työvoimakysyntä, joka on toipumisen myötä muodostumassa kovaksi. Siitä kertoo viime kuukausien maakunnan merkittävästi parantunut työllisyysaste ja matala työttömyys. Osaavan työvoiman saatavuus on jälleen muodostumassa kriittiseksi, yritysten kehittymisen esteeksi ja pullonkaulaksi.

Pariisin ilmastosopimus edellyttää maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen vuosisadan puoliväliin mennessä. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan myös Keski-Pohjanmaalla määrätietoista siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Keski-Pohjanmaan liiton tekemän ja maakuntavaltuuston 29.11.2021 hyväksymän ilmastotiekartan mukaan kuntien kokonaispäästöt vaihtelevat Keski-Pohjanmaalla Lestijärven 19,7 kilotonnin ja Kokkolan 415,5 kilotonnin välillä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että siirtymä vähähiilisyyteen on haasteellinen, mutta samalla se luo kestävän kasvun pohjaa kuntien ja yritysten taloudelle.

Maakuntatasolla muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien eri toimijoiden panosta. Kuluttajat voivat omilla valinnoillaan luoda kysyntää, joka ohjaa alueen tuotantoa ja palveluita kohti hiilineutraalia toimintaa. Kuntien rooli maankäytön suunnittelijana, lupaviranomaisena, julkisten hankintojen tilaajana ja alueen toimijoiden aktivoijana luo hyvät mahdollisuudet edistää hiilineutraalia maakuntaa. Yritykset ja oppilaitokset toimivat uusien innovaatioiden kehittäjinä ja testialustoina. Yritysten välinen yhteistyö sekä yhteistyö julkisen sektorin kanssa luo alueellisia keskittymiä, joissa materiaaleja ja tuotannon sivuvirtoja kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti.

Marraskuun alussa alkaneella Euroopan unionin rakennerahastokaudella 2021-2027 kehitys ja rahoituksen kohdentaminen painottuvat vihreän siirtymän edistämiseen. Seuraava seitsemän vuoden EU-hankkeista vähintään 35 prosenttia tulee olla nimenomaan vähähiilisyyttä edistäviä. Suunta on selvä – enemmän ilmastoimia ja uusia innovaatioita, vähemmän perustoimintojen ylläpitämistä. Tarvitsemme myönteistä suhtautumista ja toimenpiteitä ilmastomyönteisen kehittämispolun edistämiseksi maakunnassamme. Samalla tarvitsemme koulutusta ja osaajia vihreän siirtymän edistämiseen maakunnassamme.

Syyskuun puolessa välissä käynnistyi kesällä valituilla maakunnan päättäjillä uusi valtuuskausi. Maakuntavaltuustoon valittiin 36 valtuutettua, joista uusia valtuutettuja on yli 80 prosenttia. Maakuntavaltuustossa ovat edustettuina Keski-Pohjanmaan maakunnan kahdeksan täysjäsenkunnan lisäksi litossa edunvalvontajäsenenä olevat Kruunupyyn, Reisjärven ja Kinnulan kunnat. Maakuntahallitukseen valittiin 11 kuntien edustajaa, joista uusia hallituksen jäseniä on yhdeksän.

Toivotan kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille mielenkiintoista, antoisaa ja yhteiseen tekemiseen perustuvaa valtuustokautta! Olkoon yhteisenä tavoitteenamme hyvinvoivan ja menestyvän Keski-Pohjanmaan maakunnan rakentaminen!

Pakkasesta huolimatta leppoisia hiihtokelejä sekä joulun odotusta toivottaen,
 
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje