Blogi

 

3.02.2020

HELMIKUU 2020

 

Hankkeilla vaikuttavuusloikka menestykseen!

Keski-Pohjanmaan maakunnan vahvuutena on jo vuosia ollut monipuolinen toimialarakenne ja teollisuuden vientipainotteisuus. Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne on monipuolinen ja toimialakeskittymät vahvoja. Alkutuotannon ja teollisen toiminnan osuudet korostuvat koko maahan verrattuna. Kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä biolaakso on elinkeinoelämän, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen keskittymä, joka toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen tavoitteita ja vahvistaa elinkeinoelämän tarvitsemaa osaamista maakunnassa. Biolaaksoverkosto nivoo yhteen alueen vahvuudet teollisuudessa, alkutuotannossa ja tutkimuksessa modernin kärjen menestykseen.

Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä maakunnan elinvoimainen maatalous.

Keski-Pohjanmaan liiton hanketoiminta on ollut viime vuosina melkoisessa myllytyksessä ja parantamisen kohteena. Toiminnassamme oli puutteita, jotka oli korjattava. Parantamistyömme ei ole ollut turhaa, sillä 5.12.2018 maakunnan liitolle palautettujen myöntövaltuuksien jälkeen olemme voineet täysipainoisesti toimia aluekehittämisestä vastaavana välittävänä toimielimenä. Niinpä heti vuoden 2019 aikana toteutettiin kaksi (2) EAKR-hakukierrosta ja käynnistettiin kolmas, jonka tuloksia arvioidaan helmikuussa 2020. Hakujen tavoitteena oli tunnistaa ja avata tietä uusille innovaatioille, joilla kyetään kehittämään ja viemään eteenpäin maakunnan elinkeinojen murrosta ja toimeenpanemaan vähähiilisyyttä lisääviä hankkeita. Hakujen jälkeen toteutettiin EAKR-hankerahoitusta hakeneiden hankkeiden arviointi ja hankkeita uudistetussa ja parannetussa päätöksentekomuodossa. Tulokset ovat olleet monessakin mielessä myönteisiä. Olemme kyenneet jakamaan lähes 10 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen rahoitusta – pidän tätä maakuntamme kannalta hienona saavutuksena.

Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia kuluneena vuonna hanketoimintaan osallistuneiden rakentavasta suhtautumisesta maakunnan liiton hanketoiminnan uudistamisohjelman toimeenpanoon. Voin ymmärtää, että aina tehtyjen muutosten perusteita taikka vaikutuksia ei ole ollut helppo ymmärtää. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kaikki tehdyt muutokset ja parantamistyö ovat saamamme palautteen perusteella olleet tarpeellisia ja edellytetty tehtävän. Uskon, että hyvässä hengessä ja keskinäisellä yhteistyöllä saamme hiottua maakuntamme hanketoimintaa entistä toimivammaksi ja alueen kehittämistarpeet paremmin huomioon ottavaksi. Tässä työssä tarvitaan meidän kaikkien panosta.

Uusi ohjelmakausi 2021 – 2027 on parhaillaan suunnittelussa ja keskeisiä maakunnallisia kehittämisteemoja ollaan miettimässä. Tulevan ohjelman sisältöä ja painotuksia on käsitelty kuluneen talven aikana maakunnan yhteistyöryhmässä ja suunnittelutyö jatkuu. Tässäkin työssä kunnia on kestävän palkka.

Toivotan hanketoimijoillemme voimia uurastuksessanne hankkeiden parissa. Tehkää hyvää työtä, olkaa luovia, miettikää tulevaisuutta – maakunnassamme tarvitaan kehittämistä edelleen.

Näillä eväillä kohti entistä ehompaa ja tulevaisuuden hyvinvoivaa Keski-Pohjanmaan maakuntaa!

Jyrki Kaiponen

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje